25.10.2014 г. Анкета

25.10.2014г. През месец октомври всред учениците от гимназията се проведе анкета за проуSmoklogo colorчване отношението им към проблема Тютюнопушене. Предстои обобщаване на резултатите.АНКЕТА